іменники в ролі головних і другорядних членів речення

іменники в ролі головних і другорядних членів речення

  • У реченні іменники можуть бути головними членами: (підлягають)

    або другорядними членами:

    (Доповнення, обставини).

  • У ролі головних ім. може бути і таким, що підлягає і присудком, наприклад:

    Навчання світло а невчення тьма. Навчання і неученье тут підлягають, а світло і темрява присудки.

    Другорядним членом пропозиції іменник може бути доповнений, в будь-якому відмінку крім І.П, тому що І.П. це підлягають / присудок.