Назвіть Три значних пам’ятника давньоруської літератури, кожен з яких є яскравим зразком свого жанру

Назвіть Три значних пам'ятника давньоруської літератури, кожен з яких є яскравим зразком свого жанру

  • 1) Повість временних літ.
    2) повчання Володимира Мономаха

    3) Слова о полку Ігоревім

  • "Слово о полку Ігоревім", "Повчання Володимира Мономаха" "Літопис минулих літ"