Як зміниться сила тяжіння двох куль, якщо відстань між їх центрами збільшити в 10

Як зміниться сила тяжіння двох куль, якщо відстань між їх центрами збільшити в 10

  • F = G * (m1 * m2) r ^ 2 де r - відстань

  • Сила тяжіння обернено пропорційна квадрату відстані між центрами. Тому при збільшенні відстані в 10 разів сила зменшиться в 100 разів