як дізнатися валентність хімічного елемента

як дізнатися валентність хімічного елемента

 • Валентність можна дізнатися за номером групи, наприклад: Na варто в першій групі, відповідно його велентвость рівна I. У деяких випадках потрібно віднімати від VIII групи номер групи того хім. елемента якого потрібно дізнатися валентність.

 • валентністьце властивість атома даного елемента приєднувати, утримувати або заміщати в хімічних реакціях определнного кількість атомів іншого елемента. За одиницю валентності прийнята валентність атома водню. Тому іноді визначення валентності формулюють так:валентністьце властивість атома даного елемента приєднувати або заміщувати определнного кількість атомів водню.


  Постійна валентність:

  IH, Na, Li, K, Rb, Cs
  IIO, Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra, Zn, Cd
  IIIB, Al, Ga, In

  Існує правило, що число валентностей у одного хімічного елемента дорівнює числу валентностей в іншого. Розглянемо на прикладі утворення молекули, що складається з марганцю і кисню.
  Будемо складати відповідно до алгоритму:

  1.Записуємо поруч символи хімічних елементів:

  MnO

  2.Ставимо над хімічними елементами цифрами їх валентності (валентність хімічного елемента можна знайти в таблиці періодичної системи Менделева, у марганцю7, у кисню2.

  3.Знаходимо найменше спільне кратне (найменше число, яке ділиться без залишку на 7 і на 2). Це число 14. Ділимо його на валентності елементів 14: 7 = 2, 14: 2 = 7, 2 і 7 будуть індексами, відповідно у фосфору і кисню. Підставляємо індекси.

  Знаючи валентність одного хімічного елемента, слідуючи правилу: валентність одного елемента число його атомів в молекулі = валентність іншого елемента число атомів цього (іншого) елемента, можна визначити валентність іншого.

  Mn2O7 (7 2 = 2 7).

  2х = 14,

  х = 7.

  Поняття про валентність було введено в хімію до того, як стало відомо будова атома. Зараз встановлено, що це властивість елемента пов'язане з числом зовнішніх електронів. Для багатьох елементів максимальна валентність випливає з положення цих елементів у періодичній системі.