Маса вантажівки без вантажу 810 кг Маса вантажу який він везе, в 3 рази менше маси самого вантажівки разом з вантажем їм вантажем Знайти масу

Маса вантажівки без вантажу 810 кг Маса вантажу який він везе, в 3 рази менше маси самого вантажівки разом з вантажем їм вантажем Знайти масу

  • 810: 3 = 270 (кг) маса вантажу

    810 + 270 = 1080 (кг)

  • 810: 3 = 270 (кг)

    810 + 270 = 1080

    Вдп.Масса вантажівки разом з вантажем = 1080