Зобразіть електронні схеми атомів кремнію і фосфору, вкажіть, що спільного в будові атомів даних хімічних елементів Атоми якого їх елементів

Зобразіть електронні схеми атомів кремнію і фосфору, вкажіть, що спільного в будові атомів даних хімічних елементів Атоми якого їх елементів

  • 1.Електронная формула Si
    *** Si; P
    * P

    2.Общее, Ці елементи стоять в 3 періоді, мають 3 електронних шару

    3.Атом P проявляє паче не Ме властивості, так як з рухом в право зменшується Ме властивості, відновні властивості і зменшується радіус.