Нерухомим блоком рівномірно піднімають вантаж масою 72 кг на висоту 2 м, витрачаючи роботу 1600 Дж Обчисліть ККД

Нерухомим блоком рівномірно піднімають вантаж масою 72 кг на висоту 2 м, витрачаючи роботу 1600 Дж Обчисліть ККД

 • дано

  m = 72кг
  h = 2м
  A3 = 1600H
  g = 9,8 H / кг
  n =?

  Рішення

  = Ап / AЗ * 100%
  Ап = P * h
  F = m * g
  F = 72кг * 9,8 Н / кг = 720 Н
  Aп = 720 Н * 2 м = 1440 Дж
  = 1440/1600 * 100% = 90%
  Відповідь: = 90%

 • Формула ККД:

  n = Aп / Аз * 100%

  В даному випадку корисною буде робота, що витрачається на подолання сили тяжіння.

  А = mgh = 72 * 2 * 10 = 1440 Дж.

  Тепер знайдемо ккд:

  n = Aп / AЗ = 1440/1600 * 100% = 0.9 * 100% = 90%