По похилому помосту довжиною 10,8 м і висотою 1,2 м піднімають вантаж масою 180 кг, докладаючи силу в 250 Н Визначте ККД

По похилому помосту довжиною 10,8 м і висотою 1,2 м піднімають вантаж масою 180 кг, докладаючи силу в 250 Н Визначте ККД

 • ККД = Аполезная / Aзатраченная * 100% А-робота

  Спочатку знайдемо A корисну:

  Ап = mgh (g = 9,8-сила тяжіння)

  Ап = 180 * 9,8 * 1,2 = 1764 * 1,22117Дж

  Аз = F * S = 250 * 10,8 = 2700Дж.

  ККД = 2117Дж / 2700Дж * 100% 0,78 * 100% = 78% - ККД моста

 • ККД = Аполезная / Асовершенная

  Ап = F * h = mgh = 180кг * 9,8 * 1,2 м = 3240 H

  Ас = F * s = 10,8 * 250 = 2700Н

  ККД = 2700Н / 3240Н = 0,83 = 83%